Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 13 Kvinnor, Barn, Hudud, Tortyr, Stympning→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/2EfVR3o


Tweet


14. Kvinnor

Enkelt uttryckt, du behandlar kvinnor som häktade och som fångar; de klär sig enligt dina nycker; de är inte tillåtna att lämna sina hem och de får inte gå i skolan.

Detta trots att profeten ﷺ sa: "Att sträva efter kunskap är obligatoriskt för varje Muslim."[47], och trots att det första uppenbarade ord i Koranen var: { Läs!}. Inte heller är dem tillåtna att arbeta eller försörja sig; inte heller tillåtna att röra sig fritt och dem tvingas att gifta sig med dina soldater. Gud, Den Upphöjde säger: { Människor, frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Gud, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar över er.} (Al-Nisa’, 4:1) Och Profeten ﷺ sa: "Behandla kvinnorna på ett bra sätt!"[48]


15. Barn

Du har gjort så att barnen deltar i kriget och dödandet. Vissa tar till vapen och andra leker med era offrens avhuggna huvuden. En del barn har kastats in i stridernas tumult, de dödar andra och dödas själva. I era skolor torteras vissa barn och tvingas till att följa dina order och andra har avrättats. Det här är brott mot dem oskyldiga som är så unga att de inte ens är moraliskt ansvariga. Gud, den Upphöjde säger: { Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: "Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!} Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: { Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: "Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!} (al-Nisa ', 4:75)


16. Hudud (bestraffning)

Hudud straffen är fastställda i Koranen och Hadith och är otvivelaktigt obligatoriska i islamisk lag. Men de bör inte tillämpas utan förtydligande, varning, förmaning, och utan att möta bevisbördan; och de får inte tillämpas på ett grymt sätt. Till exempel undvek profeten ﷺ hudud under vissa omständigheter, och som är allmänt känt, upphävde Omar ibn al-Khattab hudud under en hungersnöd. I alla rättsskolor har Hudud straffen tydliga regler som måste sättas i verket med barmhärtighet och deras förutsättningar/ villkor gör det svårt att faktiskt genomföra dem.

Dessutom är det så att misstankar eller tvivel avvärjar hudud straffen; dvs. om det finns någon som helst tvekan, kan hudud straffet inte genomföras. Hudud straffen tillämpas inte heller på dem som är i behov, i nöd eller utblottade; det finns varken hudud för stöld av frukt och grönsaker, inte heller för stöld under ett visst belopp. Men du hade brottom att införa hudud straffen medan samvetsgran religiös patos gör genomförandet av Hudud straffen i verkligheten något ytterst svårt för det är kopplat till den högsta bevisbördan.


17. Tortyr

Dina fångar och några av dem som var under din kontroll har sagt att ni torterade och terroriserade dem genom misshandel, mord och olika andra former av tortyr, inklusive att begrava människor levande. Du har halshuggit människor med knivar, vilket är en av de grymmaste former av tortyr och förbjudet i Islamisk lag (Shariah). I de massmorden som du har begått - som är förbjudna enligt Islamisk lag - hånar dina soldater dem som de är på väg att döda, genom att berätta för dem att de kommer att dödas som får, bräkande och sedan faktiskt slaktar dem som får. Dina soldater är inte nöjda med bara dödandet, de lägger till förödmjukelse, förnedring och hån. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: { Troende! Män skall inte göra narr av andra män - det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva.} (Al-Hujurat, 49:11).


18. Stympning

Du har inte bara lemlästad lik, du har även fastnat de avhuggna huvuden av dina offer på spikar och stavar och sparkat deras avhuggna huvuden runt som bollar och sänt detta till världen under fotbålls VM, en sport som i princip är tillåten i islam och som låter människorna lindra sin stress och glömma sina problem. Du hånskrattade åt liken och de avhuggna huvuden och sände dessa handlingar från de militärbaser som du hade intagit i Syrien. Du har gett god ammunition för alla som vill kalla Islam barbarisk med din utsändning av barbariska handlingar som ni låtsas är för Islams skull. Du gav världen en käpp för att slå Islam, medan Islam är i verkligheten helt oskyldig till dessa handlingar och förbjuder dem.

Anmärkningar:

 

47: Berättad av Ibn Majah, nej. 224, och av Al-Tabarani i al-Mu'jam al-Kabir (10/195).

48: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Nikah, nej. 5186; och av Muslim i Kitab al-Rida', no. 1468.

Översatt av A.J.• nästa del följer här [LINK]
Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”

 
download_iconSTARTGå till del 14 Förstörelse av gravar & uppror mot ledaren

next page

 

 

vs.1.1


home

latest update: 2016-03-20
2015-11-14


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org