Hjärtat

 

Hjärtat är centrum för kunskap om Gud enligt Koranen och Profetens lära. Enligt en hadith har Gud sagt att : "Varken min jord eller min himmel omfattar Mig, men min troende tjänares hjärta gör det". Det är hjärtat som får insikt och förstår från Gud om Gud Själv.

 

Koranen säger därom följande : {Har de då dragit omkring på jorden, så att de kunde ha hjärtan att förstå med eller öron att höra med ? Det är förvisso icke deras ögon som är förblindade, utan deras hjärtan, dem de har i bröstet som är förblindade.} (Sura 22, vers 46).

 

Ju renare hjärtat blir, desto mer eller högre kunskap får detta om Gud och Hans verk. Detta sker, bland annat, genom att åkalla Guds Namn flitigt med hjärtat - inte bara med tungan. Det är det som kallas dhikr inom Islam.

 

Hjärtat är den gudomliga tronen, där nedsändes Koranen till profetens hjärta. I hjärtat sker teofanier, dvs Gud uppenbaras ständigt i helgonernas hjärta för att skänka dem tecken, ljus, andliga öppningar och kunskaper.

 

Ordet ayâtollâh betyder Guds tecken (ayât Allâh ). Det är en titel som betecknar en särskild höglärd människa inom Shiismen. Annars i en mer allmän mening syftar detta begrepp till att hela existensen (al-wujûd ) är en öppen bok som är bara fylld av Guds tecken, dvs av Guds ständiga och ändlösa uppenbarelser.

 

Ahmed Vâlsan 

2004-01-27