Hjärtat

​

Hjärtat är centrum för kunskap om Gud enligt Koranen och Profetens lära. Enligt en hadith har Gud sagt att : "Varken min jord eller min himmel omfattar Mig, men min troende tjänares hjärta gör det". Det är hjärtat som får insikt och förstår från Gud om Gud Själv.

​

Koranen säger därom följande : {Har de då dragit omkring på jorden, så att de kunde ha hjärtan att förstå med eller öron att höra med ? Det är förvisso icke deras ögon som är förblindade, utan deras hjärtan, dem de har i bröstet som är förblindade.} (Sura 22, vers 46).

​

Ju renare hjärtat blir, desto mer eller högre kunskap får detta om Gud och Hans verk. Detta sker, bland annat, genom att åkalla Guds Namn flitigt med hjärtat - inte bara med tungan. Det är det som kallas dhikr inom Islam.

​

Hjärtat är den gudomliga tronen, där nedsändes Koranen till profetens hjärta. I hjärtat sker teofanier, dvs Gud uppenbaras ständigt i helgonernas hjärta för att skänka dem tecken, ljus, andliga öppningar och kunskaper.

​

Ordet ayâtollâh betyder Guds tecken (ayât Allâh ). Det är en titel som betecknar en särskild höglärd människa inom Shiismen. Annars i en mer allmän mening syftar detta begrepp till att hela existensen (al-wujûd ) är en öppen bok som är bara fylld av Guds tecken, dvs av Guds ständiga och ändlösa uppenbarelser.

​

Ahmed Vâlsan 

2004-01-27