Al-Taqwa

​

Detta [dvs förra kapitlen om shari’ah] leder oss till ett annat begrepp : Gudfruktighet (al-taqwâ ). Detta ord är besläktat med wiqâyah som betyder "skydd". I praktiken menar man att man skall undvika eller skydda sig ifrån att göra eller säga någonting som går emot Gudsbehag, dvs som misshagar Gud.

 

Detta begrepp betecknar följaktligen vem är mest prisad inför Gudsögon:

​

{Människor, Vi har förvisso skapat er av män och kvinnor och indelat er i flock och stammar för att ni skall känna varandra. Den förnämste av er inför Gud är den gudfruktigaste bland er; Gud är förvisso den Vetande, den Insiktsfulle.} (Sura 49, vers 13). 

​

Fortsättningen kommer om Gud vill.

 

Ahmed Vâlsan

2004-02-05