logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Vad vill Sverigedemokraterna

och Richard Jomshof?


Edit OmarKN


Tweet #omarkn

bit.ly/_rjsd


{ I Allahs namn, den All-Barmhärtige, All-Nådfulle,
Men de som förnekar sanningen har onda makter till beskyddare som leder dem ut ur ljuset till mörkret. De har Elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid.
}

{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ }
2-257

Vi vet vad Sverigedemokraterna och andra högerkrafter vill:

De vill ha makt, politisk makt, social makt, prestige och respekt, för att styra i samhället medan de frossar i köttgrytan.[16] Tillsammans med andra högerkrafter, somliga med betydande finansiella medel och ekonomiska vinstintressen vill de vända samhället i en auktoritär riktning, och på så sätt förstöra det som är (var) bäst i Sverige: Tolerans mot oliktänkande, solidaritet med de svaga i samhället, neutralitet i en värld av ökande konfrontation, sökande av icke-vålds lösningar, kärlek till det som är vackert och rent.

För att nå sina mål sprider de lögner, missförstånd och förtal, allt detta för att avleda från en stadigt ökande ojämlighet, fattigdom och diskriminering (förtrycket) i samhället.

Ett verktyg i strategin är rasismen, att utmåla den andre  som ett hot som måste tystas, tryckas ned och tuktas, idag är det Islam och muslimerna.

A 
A1: Sveriges Radio, Studio Ett, intervju 
B 
B0: Fjärran bortom islamismen - men nära tätt intill Islam.  
B2: Allt eller inget | Motargument, Paula D 
B1: Jomshof (SD) gjorde en halvpudel 

pic17


itemA1 ==

Från en intervju med Sveriges Radio, Studio ett, 2024-01-22? ett urval av Richard Jomshofs (SD, ordförande i Justitieutskottet) olyckliga yttraden.[1] Alla citat är från RJ - Richard Jomshof- ett citat från MD - Muharrem Demirok. Vår nummerering.

SRP1 Sveriges Radio, Studio Ett inleder intervjun:
"Representanter för Sverigedemokraterna (tycker) att symboler för Islam som halvmånen och minareter ska begränsas i det offentliga rummet."

Z1
"Jag vill påstå att Islam är en mycket problematisk religion. En ganska hatfylld religion, grundad i våld och som är förvånansvärt våldsam. Tittar man på den muslimska världen idag så ser vi ju, land efter land råder ett demokratiskt underskott där det inte finns någon jämställdhet där man förföljer och fängslar och till och med mördar i oliktänkande."[2]

Z2
"Jag har läst Koranen. Det är en bok som innehåller en lång rad uppmaningar och ger muslimer rätt att ge sig på oss icke-muslimer, till och med döda oss icke-muslimer."[3]

Z3
"Jag tittar på värderingarna som ligger till grund oavsett om vi pratar religion eller om vi pratar politisk ideologi. Jag tycker att Islam är en problematisk religion och det måste vi kunna diskutera på samma sätt som vi pratar om politiska ideologier. Jag vill inte förbjuda någon att ha en tro. Det är någonting helt annat."

Demirok
"Han jämför en ideologi (nazism) som i modern tid systematiskt tog livet av sex miljoner människor, med muslimer i Sverige. "

RJs svar, Z4a
"Om man ska titta på Islams historia så är det ju en ideologi och religion som har mördat betydligt fler människor än så."[4]

Z4b
"Det har ju pågått under 1400 år, det börjar med Muhammed- -när han plundrade och mördade sig igenom arabiska halvön. Det är fortsatt in i vår tid och vi kan se en lång rad terroristorganisationer och en lång rad muslimska diktaturer som förtrycker människor där det råder diktatur och så vidare."[5]

Z4c
"Det är klart att det har sin grund i Islam och det måste man kunna diskutera. Jag pratar inte om alla muslimer. Jag säger inte ens att alla muslimska länder är de samma."[6]

Z4d
"Men jag säger att Islam är en problematisk religion, framförallt när den tar sig uttryck i form av Islamism.[11] Det har jag varit väldigt tydlig med och det måste vi kunna reagera på. Jag vill påstå att vårt samhälle blir sämre av att Islamisterna sätter sina klor i vår del av världen."

Z4e
"Vi ser det i en lång rad moskéer finansierade av muslimska diktaturer där man sprider hat och hot,[12] som strider mot våra värderingar[13] och jag reagerar på det."

Z5
[□ Kommentar: Här menar RJ att man inte får kritisera Islam, han menar bränna koranen.]
"Jag tycker att vi i så fall ska lära varandra att i en demokrati som Sverige så får man vara kritisk, man får kritisera, man får kritisera. Man får kritisera religioner, man får kritisera politiska ideologier, man kan kritisera Sverigedemokraterna."

pic17


itemA2 ==

Moskéutspelet hos SD fortsätter

citat från Aftonbladet[9]
SD:s partiledare Jimmie Åkesson satte den politiska agendan när han i sitt tal på partiets landsdagar i november sa att moskéer som sprider propaganda som strider mot demokratiska värderingar ska rivas.

SD-ledaren sa också att minareter, kupoler, halvmånar och andra monument för Islam bör tas bort.

Men SD står fast och Richard Jomshof säger att moskéer för honom är symboler för en religion som inte kan jämkas med det svenska samhällets värderingar och normer.

– Islam är i grund och botten en väldigt främmande och imperialistisk ideologi.

Men vi har gått igenom en lång rad förändringsprocesser, kanske framförallt reformationen och upplysningen, som har gjort att religionen är en privatsak. Islam har en annan syn på det här. Islam omfamnar allt. Islam har inte gått igenom någon upplysning. Det finns inte ett enda, vill jag påstå, fungerande muslimskt land i dag.

– Imamer som öppet och väldigt tydligt predikar ett budskap som står i bjärt kontrast mot vårt demokratiska samhälle, det är klart att vi har problem, säger Richard Jomshof.

– Vi kommer inte kunna prata omkull de här individerna eller kunna förändra dem.

Men vi har politisk frihet, innebär det att vi måste acceptera precis allt? Nej, det måste vi inte.

För många människor, även för mig, så representerar det någonting väldigt farligt. Någonting väldigt dåligt.

För mig är slöjan ett islamistiskt attribut och jag vet att många människor, inte minst ex-muslimer och kvinnor, ser på det på samma sätt.

pic17


itemB1 ==

Jomshof gjorde en halvpudel

Motargument (David E) skriver i "Jomshof (SD): ”Förbjud symboler för Islam”"[10]

Citat från Motargument
Efter uttalandet i SVT:s ”Sverige möts” fick Jomshof och SD utstå massiv kritik. Jomshof gjorde då en halvpudel,[15] genom att hävda att det var islamism han syftade på. Han sa i en intervju i SVT:s ”30 minuter” att han hade blandat samman begreppen ”Islam” och ”islamism”. Samtidigt upprepade han i en intervju i TV4:s Nyhetsmorgon det han kritiserats för: ‘Ja, det är en avskyvärd religion’. Nu har Jomshof återigen anammat retoriken om Islam som en ideologi: ("Islam är i grund och botten en väldigt främmande och imperialistisk ideologi.")

Svar från MA:
Likt många ”islamkritiker” har Jomshof en felaktig uppfattning om att Islam är en religion som endast finns i MENA, dvs Mellanöstern och Nordafrika. Det stämmer inte. Malaysia och Albanien är andra demokratiska länder med Islam som största religion.

Jomshof är av åsikten att den ‘sekulära lagstiftningen’ står över religionsfriheten. Detta stämmer inte. Religionsfriheten regleras av grundlagen (regeringsformen 2 kap 1 §), Europakonventionen (artikel 9) och de mänskliga rättigheterna (artikel 18). Staten ska också säkerställa att människor inte ska utsättas för diskriminering av människor pga religiös tillhörighet. Jomshof uttrycker att det, trots lagstiftningen, är möjligt att begränsa uttryck för Islam.

Så som den svenska demokratin ser ut idag, och de lagar som råder, är SD:s åsikter och önskemål vad gäller inskränkning av Islam och muslimers rättigheter inte möjliga att genomföra. De kontroversiella åtgärder som SD vill genomföra stöttas ännu inte av något av de övriga riksdagspartierna.

pic17


itemB0 ==

Fjärran bortom islamismen men nära tätt intill Islam.

Citat
”Inget vet riktigt vad ordet islamism betyder och vad som är skillnaden mellan Islam och islamism eller skillnaden mellan muslim och islamist. Men ordet tycks handla om ”politisk Islam”. Gränsen för vad som utgör ”politisk Islam” är väldigt luddig. Fastan i ramadan både är och är inte en politisk handling. Att genom ramadanfastan visa solidaritet med fattiga människor är ju faktiskt i ett visst avseende en politisk handling. Att betala zakat-allmosan till fattiga är i allra högsta grad en politisk handling eftersom den handlar om att sätta kapital i rörelse…

”Metaislamism är emellertid en motkraft mot den eviga fascismen, det är ett rungande nej mot sådana politiska fenomen som redan fanns innan fascismen uppstod. Politik som existerade genom inkvisitioner, adelsvälde, prästmakt, klassdissonans, minoritetspogromer och häxjakter, allt sådant som möjliggörs genom staten…

”Det finns redan ett gammalt ord för metaislamism/ bortomislamismen och det är tasawwuf (sufism på svenska). Den lära som skapar människor med så rikt inre själsliv att de känner att de inte behöver styra över andra. Det är läran om att bli ingenting, något bortom trångsynthet och tvångsynthet. Tasawwuf eller tazkiyya kan nämligen skapa orädda människor. Det är alltid rädslan som medför politiskt haveri. För att citera västerländsk populärkultur som inspirerats av sufismen: ”Rädsla leder till vrede. Vrede leder till hat. Hat leder till lidande”.[14]

pic17


itemB2 ==

Allt eller inget, Paula D

Citat:
Om SD vill förbjuda "symboler i det offentliga rummet som av 'många' förknippas med islamism och förtryck, (då) är alltså SD:s lösning på förtryck mer förtryck."

Viktigt och helt korrekt att hon beskriver förbindelsen Islamhat i Europa/ Sverige med Israel:[7]

"Givetvis behöver vi också se detta utspel i ljuset av vad som sker i Gaza. I ljuset av den kollektiva skuld man gladeligen lägger på muslimer för Hamas terrorattack 7/10, och där muslimers närvaro i västvärlden utmålas som ett hot även av Israel. I argumentationen om varför Israel ska få hållas med sina bomber har återkommande varit att vi ska tacka dem, för att de står mellan oss (dvs väst) och islamistiskt våld. Budskapet har uttalat varit att om Israel faller, då faller hela västvärlden till extrema islamisters makt (och underförstått blodtörst)."

□ kommentar: "om Israel faller" det självklart ett bakvänt argument, Europas och speciellt grannländers säkerhet drabbas och försämras just av Israels våldsamma, rasistiska politik, som ignorerar internationell lagstiftning när de alltid använder sig av militärstöd från US och Europa för att bevara en neokolonial apartheid bosättarregim.

Här får man ha i åtanke vad Isra-l presidenten snackade om på Davos mötet i januari 2024.[8]"In any case, what Westerners call civilization, the others would call barbarity, because it is precisely lacking in the essential, that is to say, a principle of a higher order."
René Guénon, East And West, 1924

صلّى الله على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه و سلّم

The blessings and peace of Allah on the Prophet, his Family, and his Companions, ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) .AlHambragrey-line

Related texts
link-in

 1. Här är intervjun.

  SRP1
  Ja, nu upprepar representanter för Sverigedemokraterna åsikterna att symboler för islam som halvmånen och minareter ska begränsas i det offentliga rummet. Nu är det Richard Jomshof, ordförande i Justitieskottet, som säger detta i en uppmärksammad intervju med Aftonbladet som publicerades i morse. Där har mötts starka reaktioner. Vi ska strax höra centerledaren Muharrem Demirok.

  Men först, välkommen Richard Jomshof. Tack så mycket. Ordförande för Justitieutskottet alltså.

  När du säger att du vill ha en begränsning av symboler för islam i det offentliga rummet, vad menar du?

  RJ
  Ja, jag säger åtminstone att vi bör titta på det. Vi har politisk frihet idag. Man får engagera sig i politiska partier, man får rösta på vad man vill. -trots det förbjudet med hakors, till exempel.

  Jag menar att samma sak bör man kunna applicera även på religioner.

  Jag vill påstå att islam är en mycket problematisk religion. En ganska hatfylld religion, grundad i våld och som är förvånansvärt våldsam. Tittar man på den muslimska världen idag så ser vi ju, land efter land råder ett demokratiskt underskott där det inte finns någon jämställdhet där man förföljer och fängslar och till och med mördar i oliktänkande.

  Det är klart att den sortens symboler i vårt land blir då en representant för diktaturer som Iran, Saudiarabien, Qatar, Pakistan, Turkiet, även om kanske just Turkiet inte diktatur, men åtminstone på väg i den riktningen.

  Då menar jag att det finns väldigt många människor här som har flytt den muslimska världen, som vänder sig till oss och som tycker att det är mycket problematiskt att man nu ser hur det finns en pågående islamisering i Sverige och jag menar att då måste vi ta den diskussionen och vi måste möta den sortens antidemokratiska värderingar när de sprids i vårt samhälle.

  SRP1
  Men du, vad säger du till de troende muslimer i Sverige? Många kanske lyssnar på detta just nu och blir enormt sårade av hur du beskriver deras religion. Vad säger du till dem?

  RJ
  Ja, men då kanske man ska fundera lite grann på vilken religion man trots allt tillhör.

  Jag har läst Koranen. Det är en bok som innehåller en lång rad uppmaningar och ger muslimer rätt att ge sig på oss icke-muslimer, till och med döda oss icke-muslimer.

  Det är klart att jag, inte minst eftersom jag har en ateistisk utgångspunkt, tycker det är väldigt problematiskt när den sortens bok ligger till grund för en religion och en ideologi som nu sprids i vår del av världen. Jag pratar inte om alla muslimer, utan jag pratar om islam på samma sätt som jag kan prata om socialism, konservatism, liberalism och så vidare. Den diskussionen måste man få ta.

  SRP1
  Är en begränsning av islamsymboler förenlig med religionsfriheten i Sverige, tycker du?

  RJ
  Jag har aldrig sagt att vi ska förbjuda människor att ha en personlig tro. Men det är inte samma sak som att man ska föra vad som helst i religionens namn.

  Man får ha vilka politiska åsikter man vill, men det är inte samma sak som att du har rätt att göra vad du vill i politikens namn heller.

  Det finns begränsningar där och jag menar att det måste vi kunna diskutera, även i det här fallet, inte minst med tanke på de problem vi ser över hela den muslimska världen som nu sprids till vår del av världen och som gör våra samhällen sämre, farligare, mindre demokratiska.

  Det är klart att jag måste reagera på det som folkvald politiker försvarar de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle och det är det jag gör.

  SRP1
  Du, vi sökte justitieminister Gunnar Strömmer som inte kunde vara med här men vi har en kommentar från honom. Han säger yttrandefriheten och religionsfriheten är grundläggande delar i vår demokrati. Det är inte aktuellt att förbjuda eller begränsa användningen av religiösa symboler. Hur kommenterar du det?

  RJ
  Det får man ju tycka. Det finns ju de som tycker att det ska vara tillåtet med hakkors också. Som tycker att det är en begränsning av demokratin. Men kan man göra den sortens begränsningar där? Det finns ju en förklaring till att just hardkostet är förbjudet.

  Jag personligen skulle kunna tänka mig att förbjuda hammarna och skäran på samma sätt, eftersom att kommunismen har samma problematiska bakgrund som nazismen och just därför eftersom att jag som ateist, jag tittar på värderingarna som ligger till grund oavsett om vi pratar religion eller om vi pratar politisk ideologi. Jag tycker att Islam är en problematisk religion och det måste vi kunna diskutera på samma sätt som vi pratar om politiska ideologier. Jag vill inte förbjuda någon att ha en tro. Det är någonting helt annat.

  SRP1
  Diskutera och debattera ska du få göra, RJ. Muharrem Demirok, partiledare för Centerpartiet, välkommen du också. Tack så mycket. Ni har haft flera företrädare som har reagerat starkt på det här under dagen idag. Vad tänker du?

  MD
  Jag undrar om vi längre hör och förstår vad det Richard Jomshof och Sverigedemokraterna säger. Det är uppenbart att regeringen och Ulf Christersson har slagit dövörat till, men om man verkligen lyssnar på det Richard Jomshof säger så är det ju uppenbart.

  Han jämför muslimer med nazister. Han jämför hakkorset med halvmånen. Han jämför en ideologi som i modern tid systematiskt tog livet av sex miljoner människor, med muslimer i Sverige. Människor som varje dag går till jobbet, bidrar till Sverige, som varje dag försöker göra allt de kan för att bli en del av Sverige likställer han med en av de absolut värsta ideologierna i mänsklighetens historia, nazismen.

  Och jag undrar verkligen om det är så att regeringen har blivit så otroligt immuna mot den här typen av uttalanden, att man bara låter det passera?

  SRP1
  Ja, Richard Jomshof, du får väl svara på det där?

  RJ
  Jo, men det är väl bra att ta. Om man ska titta på islams historia så är det ju en ideologi och religion som har mördat betydligt fler människor än så.

  Det har ju pågått under 1400 år, det börjar med Muhammed- -när han plundrade och mördade sig igenom arabiska halvön. Det är fortsatt in i vår tid och vi kan se en lång rad terroristorganisationer och en lång rad muslimska diktaturer som förtrycker människor där det råder diktatur och så vidare.

  Det är klart att det har sin grund i islam och det måste man kunna diskutera. Jag pratar inte om alla muslimer. Jag säger inte ens att alla muslimska länder är de samma.

  Men jag säger att islam är en problematisk religion, framförallt när den tar sig uttryck i form av islamism. Det har jag varit väldigt tydlig med och det måste vi kunna reagera på. Jag vill påstå att vårt samhälle blir sämre av att islamisterna sätter sina klor i vår del av världen.

  Vi ser det i en lång rad moskéer finansierade av muslimska diktaturer där man sprider hat och hot, som strider mot våra värderingar och jag reagerar på det.

  SRP1
  Muharrem Demirok.

  MD
  Jag lyfter de här frågorna långt innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Jag har sett vad hatpredikanter kan göra när de får fritt spel. Jag har sett vad de kan sprida för hatiska budskap i källarmoskéer. Och det är absolut ett problem, det är ett oerhört stort problem att vi har diktaturer i världen som Iran och liknande som kan förtrycka sin befolkning på det sättet. Men jag har också sett oerhört många människor som vill vara en del av Sverige, som vill bidra. Jag var idag och besökte klass 4b i Rosendalsskolan i Skeggetorp här i Linköping, ett utanförskapsområde. Dem har precis vunnit Sveriges största lästävling av nästan 3000 klasser. Så var det den här klassen som lyckades läsa mest och bäst i hela Sverige. Hur ska den klassen någonsin känna att de blir en del av Sverige av Richard Jomshofs Sverige. Hur ska de någonsin tillåtas att bli svenska när Richard Jomshof hela tiden misstänkliggör.

  Det är Richard Jomshofs Sverige. I mitt Sverige så är varenda av de ungarna i den klassen mer svenska än vad Richard Jomshof någonsin kan bli. De sprider inte hat och polarisering på det här sättet. De bidrar till sammanhållning och vill vara en del av Sverige.

  SRP1
  Richard Jomshof, finns det en risk att du sprider hat och polarisering när du säger så som du gör?

  RJ
  Nej, tvärtom. Jag står upp för de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Om vi tittar på Sverige och vi tittar på Norden så har vi några av världens mest demokratiska, mest jämställda länder.

  Om vi tittar på den muslimska världen så ser vi att en majoritet av de länderna ligger i den absoluta botten.

  Nu ser vi hur den sortens värderingar spiller över på vår del av världen, genom moskéer och muslimska friskolor, genom en lång rad islamistkopplingar. Vi har ju sett till exempel hur den ena muslimska friskolan efter den andra- -har blivit stängd på grund av islamism, på grund av islamister.

  Det finns ju en förklaring till det, för det grundar sig i hat och hot som genomsyrar en religiös bok som koranen. Det är det jag reagerar på. Vi behöver inte mer islam i Sverige.

  SRP1
  Men den aspekten som Muharrem Demirok tog upp nu med den här skolklassen till exempel och hur det känns för dem att höra det här, ser du inga problem med att du kan skapa splittring?

  RJ
  Jag tycker att vi i så fall ska lära varandra att i en demokrati som Sverige så får man vara kritisk, man får kritisera, man får kritisera. Man får kritisera religioner, man får kritisera politiska ideologier, man kan kritisera Sverigedemokraterna, man kan kritisera Socialdemokraterna och så vidare.

  Det är en del av vår demokrati och vi ska ju inte sluta med det, för då blir vi ett sämre land och det är väl bättre att vi lär de här individerna, som uppenbarligen har/ gör? väldigt bra ifrån sig[?] vad det innebär att leva i en demokrati som Sverige och att föra fram sina åsikter och så fall försvara sig verbalt. Det är väl jättebra att vi får den här debatten och diskussionen i så fall mer av det.

  SRP1
  Muharrem Demirok.

  MD
  Men jag måste ändå lägga till där att vi har ju lärare nu i Rosendals skolan i Skäggetorp som gör ett fantastiskt arbete med fjärde klassen, att få dem att bli en del av samhället, att ge dem den bästa utbildningen de kan. Vi har barn som tar till sig och läser svenska. böcker, svenska klassiker, har läst fler böcker än vad i alla fall jag har gjort under det senaste året på väldigt kort tid.

  Vi har barn som vill vara en del av Sverige som ser sina föräldrar gå till jobbet och bidra varje dag.

  Och vi pratar inte om länder långt bort härifrån som är problematiska, som har som är diktaturer, som förtrycker sitt folk, för där delar vi uppfattning. Det är förkastligt.

  Men här hemma, det är inte långt där borta, det är här, det är Sverige. Och det svenskaste vi har, det är just det svenska löftet vi ger till varandra.

  Den som är med och bidrar, den som vill ta Sverige framåt, den som vill betala skatt och vara en del av vårt land, den ska också få en möjlighet att faktiskt känna sig och vara svensk.

  Men Richard Jomshof argumentation innebär ju att dem kommer aldrig att bli svenskar därför att de här människorna råkar vara muslimer och det är ett problem.

  Det är precis det du säger när du jämför islam med nazism och när du säger att muslimer i så fall är att likställa med nazister.

  SRP1
  Kort replik, Rickard Jomsholm, tiden springer ifrån oss.

  RJ
  Än en gång, om vi tittar på vårt samhälle idag. Alla dem problem vi brottas med idag, de har sin grund i någonting. De kan kopplas till mångkulturalism, till massinvandring, till islamisering. De har sin grund i de värderingar i mångt och mycket som genomsyrar stora delar av den muslimska världen.

  Det är det jag kritiserar, inte enskilda individer.

  SRP1
  Richard Jomshof, Sverigedemokraterna, ordförande i Riksdagens justitieutskott. Tack så mycket för att du var med. Tack också Muharrem Demirok, partiledare Centerpartiet.

 2. Det är en blandning av okunskap och avsiktliga förvrängningar och helt enkelt lögner. Han säger att han har läst Koranen. Hur bra är hans arabiska kunskaper? Hur mycket har han kollat på tafsir? Förklaringar av verser gjort av de lärda i Islam (ulema) i 1400 år.

  Men egentligen, personer som Jomshof och Åkesson är inte efter sanning. De vill inte veta vad verserna betyder, de hittar krigsrelaterade verser och hur man ska försvara sig mot angrepp. När man blir angripen måste man försvara sig (kallas självförsvar) och Jomshof & Co. kallar det allt det där för "förvånansvärt våldsamt" (Hur kallar har SDs Israel kompiser när de härjar och massmördar i Gaza? Har hör något från SD om detta är möjligtvis "förvånansvärt våldsamt").

  Men religionen Islam är inte grundad i våld. De första tio åren var muslimerna inte tillåtna att försvara sig fysiskt mot alla angrepp och tortur. Men dom fick göra det senare och de klarade sig, tack vare Allah (Gud). Sådant försvaret måste ske inom fasta gränser under speciella villkor. (Finns på Internet - googla).

  Skamligt att män i Riksdagen går ut och elder på hat och rasism och påstår att muslimerna har rätt att "ge sig på oss icke-muslimer, till och med döda oss icke-muslimer." Det finns extremister inom alla ideologier och religioner, även inom Islam, även om de oftast agerar för de bakom (agents of provocation). Islam är tydligt mot extremism och terrorism, och muslimer blev själva mest drabbat av terrorism sedan 11. september 2001. Skamligt att ni kommer ut med sådana lögner.

 3. Kolla ovan fn2

 4. Demirok menar att nazismen har förorsakat döden av 6 miljoner människor, men det var 24 miljoner bara Ryssland/ Sovjetunionen har förlorat, totalt "an estimated total of 70–85 million people perished, wikipedia"
  och sen säga han att "Islam har mördat betydligt fler människor." Ja, det är ju folk som tror på honom, som följer Sverigedemokraterna.

  Så låt mig påminna om det här. Den Islamiska civilisationen har inte haft något Världskrig 1 eller Världskrig 2. Det är Europeerna som har haft det. Islam (muslimerna) har inte åkt över hela världen för att kolonisera olika länder, slaktat människor, förstört deras civilisationer, slavhandlat dem.

  Det stämmer inte att profet Mohamed (Frid var med honom), "plundrade och mördade sig igenom arabiska halvön". Så jag har inte mer att säga om det här, det är skräp Jomshof och Åkesson!

 5. "En lång rad muslimska diktaturer," hur kom dem till? Vet du verkligen inte vilka stormakter ser till att deras lakajer och diktatorer styr i dessa länderna? Och du vet, då ljuger du.

 6. Angående att diktaturer "har sin grund i Islam". Det är också skrattretande. Jomshof och Åkesson har tydligen antagligen ingen aning om geopolitik, historia, istället de är efter lögn och inte sanning.

  Kort sagt, själva uttrycket "muslimskt diktatur" är en anachronism.
  De här diktaturerna som härskar över de muslimska befolkningarna har ju ingenting med Islam att göra. Däremot använder de sig av de heliga symbolerna av Islam till en viss del. Men även det håller de på att montera ned som man ser i Saudiarabien nu. Så de har inte alls sin grund i Islam, lika lite som Pizarro hade med kristendomen att göra, eller Modi med den inte extremistiska Hinduism, eller Netanyahu med den äkta Judaism.

  Islam är en fantastisk fredlig religion, default in Islam är fred, den Islamiska civilisationen har rådit över många länder och kontinenter men inte på grund av kolonial maktutövning men genom att visa människorna ett högre alternativ för livet, en kärlek till Allah och profeten, fridvara med honom. Den Islamiska civilisationen har visat att det går bra att leva med många kulturer som Muslimer, Kristna, Judar, Jezider, osv.

  Den bästa tiden det Judarna hade det var i den Islamiska civilisationen, till exempel i Andalus, eller Irak, där Judarna hade det mycket bra, de kunde leva efter sin religion, några blev tom. medlemmar i olika regeringar. Judarna levde även i Palestina i århundraden sida med sida med de andra. Kristna har kunnat leva i Egypten eller bland annat i Syrien i 1400 år och det blev först problem när staten Israel grundades på svek, våld och fördrivning av Palestinierna.

 7. Man uppskattar av 70% av all finansiell stöd som utgår till islamhatande 'think tanks' och andra grupper i USA härrör från den israeliska staten och individer.

 8. At the Davos World Economic Forum, Israeli President Isaac Herzog said: “if Israel were not there, Europe would be next… these barbaric jihadists want to drive all of us out of the region.
  □ comment: Om det är någon som driver ut någon annan, så är det den rasistiska bosättar regim av Isra-l som bombar, dödar och svälter ut Palestinierna för att åstadkomma en etnisk fördrivning och ett folkmord (med USAs och de Europeiska staters stöd!)

  and: ”the war in Gaza as ’an essential element in the history of humankind.’”

 9. SD:s Richard Jomshof: Inget paradigmskifte i migrationen ännu 2024-01-22

 10. Jomshof (SD): ”Förbjud symboler för islam” | Motargument

 11. Begreppet "Islamismen" det vill vi omvandla till "Metaislamismen" istället, som vår broder NN har format.

  Kort sagt är det så att politik är en del av livet och som alla människor har muslimerna ett intresse att det landet de lever i, att det fungerar bra, att lagarna följs så länge de inte motsäger sig mot Islam och där det finns motsägelser det är väldigt få mot Islam accepterar muslimerna att följa att landets lagar, vad de inte accepterar är att en del värderingar tvingas ner på muslimerna.

  Vi måste kunna klara av att ha olika … värderingar. En socialdemokrat och en vänsterperson eller en högermänniska eller en som inte röstar: alla har olika värderingar. Det är ingenting konstigt med det. Vi kommer inte att följa Sverigedemokraternas hat och rasism. Det är få som tror på deras sätt, de vill bara att det inte blir för många främmande i landet.

 12. Om att "en lång rad moskéer … sprider hat och hot":
  Vi bjuder in Jomshof och Åkesson till vilken moskée som helst, jag har aldrig sett eller hört något "hat och hot" förekomma.
  Däremot, det kan finnas någon källare där någon sprider konstigheter. Det kan ha hänt, det finns också muslimer som gör fel, likadan som kattälskare kan göra fel. Brott ska beivras. Vi håller koll.

 13. "Värderingar": Hat och rasism är inga värden, hat och rasism är i själva verket värdelösa, hat och rasism förstör det som har något värde.

  + kolla ovan fn11

 14. Citat från "Fjärran bortom islamismen - men nära tätt intill islam"
  Facebook: Abdussalaam Nordenhök

 15. "Med göra en pudel menar man att be om ursäkt eller göra avbön, vanligen offentligt, och oftast på ett påfallande ödmjukt sätt." Frågelådan

 16. Det här är svenska värderingar, har du, Jomshof och Åkesson, dessa svenska värderingar?

  Bibeln på svenska

  9Lyssna, min son, och bli vis,
  låt dina tankar gå rätta vägar.
  20Bli inte en sådan som dricker vin
  och som frossar på kött,
  21ty drinkare och frossare blir utblottade,
  dåsandet klär dem i trasor.

  22Lyssna till din far, som gett dig livet,
  se inte ner på din gamla mor.
  23Förvärva sanning, sälj den inte,
  förvärva vishet, fostran och insikt.

  Ordspråksboken 23 | B2000 Bibeln | YouVersion

  +

  11Du stönar när slutet kommer,
  när din kropp tynar bort:
  12”Varför avskydde jag fostran
  och föraktade tillrättavisning?
  13Varför hörde jag inte på mina lärare
  utan slog dövörat till för deras ord?”

  Ordspråksboken 5 | B2000 Bibeln | YouVersion


trg4_upG2

* Living Islam – Islamic Tradition *