Islamiska Begrepp

​

Några förklaringar av islamiska termer av Imam Ahmed Vâlsan:

​

fana

hjärtat

shariah  

taqwa

​

Härmed börjar vi ta itu med dessa efterfrågade begrepp, en efter den andra. Vi gör det på ett ändå väldigt kort sätt så att man undviker för långa förklaringar.

[Imam Ahmed Hamid Vâlsan]

​

​

​

​

​

​

Andra länkar:

​

Tradition Islamique - Islamic Tradition

(svenska, english, deutsch, francais)

​

Predikningar - khutba som hölls av Imam Ahmed Vâlsan [länk]

​

Books for you (maybe). [link]