image2
image2

Islamiska Begrepp


Några förklaringar av islamiska termer av Imam Ahmed Vālsan:


fana

hjärtat

shariah  

taqwa


Härmed börjar vi ta itu med dessa efterfrågade begrepp, en efter den andra. Vi gör det på ett ändå väldigt kort sätt så att man undviker för långa förklaringar.

[Imam Ahmed Hamid Vālsan]Andra länkar:


Tradition Islamique - Islamic Tradition

(svenska, english, deutsch, francais)


Predikningar - khutba som hölls av Imam Ahmed Vālsan [länk]


Books for you (maybe).

image2