HOME quranic-i hadith fiqh nasīha nawāfil dhikr GFH ref s texts

Är arabers hat
mot judar befogat?

av Jan Samuelsson


I en artikel på DN Debatt måndagen den 20 oktober talas om ett framväxande judehat bland svenska muslimer. De två artikelförfattarna, varav den ene är ordförande för Svenska Kommittén mot antisemitism, ondgör sig över att judehatet bland "araber och muslimer" tystas ner. Jag är säker på att muslimer i Sverige kommer att träda fram och säga att hat mot judar inte finns i den organisation man själv tillhör men däremot i andra muslimska organisationer, som av en ren slump råkar vara organisationer som man i olika avseenden konkurrerar med.

Men låt mig säga det med en gång. Utifrån mina mycket nära kontakter med muslimer i Sverige under mer än trettio år som islamolog kan jag direkt bekräfta att det inom vissa grupper av arabisktalande muslimer i Sverige förekommer vad man kan beteckna som hat eller stark motvilja mot judar. Det står helt klart att det förhåller sig så.

Detta hat, menar jag, är både förståeligt, rimligt och befogat. Det har inte sitt ursprung i några grumliga rasbiologiska teorier från 1800-talets Europa. Någon antisemitisk strömning, som inom kristendomen, är heller inte märkbar i islams historia. Tvärtom, är jag närmast böjd att säga. Många religionshistoriker och islamologer håller med mig på den punkten.

Förklaringen till detta hat är den judiska ockupationen av arabisk mark och det våld som araber dagligen utsätts för från den judiska staten.

Hatet mot judar är i huvudsak en modern företeelse framsprungen ur de övergrepp som staten Israel begår mot araber i Mellanöstern. Europeiska medelklassintellektuella sitter och fnyser på näsan för att araber inte förmår skilja mellan antisemitism och antisionism utan drar alla över en kam. Det är naturligtvis olyckligt, men det är inte lätt att hålla på distinktionerna om man kommer från en miljö där kulor och missiler bokstavligen visslat runt huvudet på en.

Muslimska araber är många gånger ivriga att ta till sig allt som kan användas mot staten Israel. Det kan få sådana följder att man är villig att tro att Sions Vises Protokoll är ett autentiskt dokument där judar beskriver hur de skall ta över bokstavligen hela världen. Det kan också, i värsta fall och gud ske lov sällan, innebära att araber enligt den primitiva modellen "judarnas fiender är våra vänner" låter en så ful gökunge som Adolf Hitler slinka in i boet. Vad kan vi göra åt denna situation? Är lösningen den att vi låter svenska araber gå på sådana kurser som jag håller på Örebro universitet där jag förklarar uppkomstmekanismer och politiska, psykologiska och biologiska förklaringsmodeller för främlingsfientlighet och rasism?

Nej, det finns bara en lösning. Det är att de judiska ockupanterna drar sig tillbaka från arabisk mark. Innan det hänt kan ingen förvänta sig eller kräva att arabers hat mot judar upphör. Ett långt allvarligare problem i Europa än antisemitismen är den utbredda islamofobin. Den hotbild av islam som ständigt målas upp i medierna inger stor oro. Hotbilden legitimerar diskriminering av muslimer och försvårar integration. Den mjukar upp den västerländska opinionen inför pågående och kommande våldshandlingar som riktas mot muslimska befolkningsgrupper. Hotbilden av islam måste demonteras innan det är för sent.

Jan Samuelsson, islamolog och författare ©Artikeln i DN Debatt (ca. Sat, 25 Oct 2003): "Muslimers judehat är befogat" var ganska mycket beskuren så här publiceras hela till DN insända artikeln.

 

 

vs.1.2

 
 back to main back to main

home: www.livingislam.org/