logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Hur muslimer ska ta itu med homosexualiteten

Yasir Qadhi

och

Homosexualitet - Hamza Yusuf

2 Transkriptioner av YouTube presentationerna

Av OmarKN


Tweet #omarkn

bit.ly/_hs2sv


"Att höra folk säga det du inte gillar och säga sånt som andra inte tycker om att höra:
Det är det som innebär att leva i ett fritt samhälle." Dr. Lyell Asher[3]

Ansvarsfriskrivning (Disclaimer)
Vi sysslar inte med att hota personer eller grupper av människor och vi uttrycker inte förakt för dem eller för någon. Dessutom har vi inga program eller terapier för att "konvertera" människor från deras sexuella beteende.

Vad vi gör … (Se fortsättning in Avsnitt C)


Avsnitt A - Sh. Yasir Qadhi
Avsnitt B1 - Sh. Hamza Yusuf
Avsnitt B2 - Sh. Omar Suleiman
Avsnitt C - Ansvarsfriskrivning (Disclaimer)


Avsnitt A - sex punkter

För dem som tror på Koranen, så det här är särskild för muslimerna.


1. Koranen är källan

Det framgår naturligtvis mycket tydligt i Koranen att en av dem många synder som en muslim inte bör göra i sexuella relationer är att ha samlag utanför äktenskapet och vår religion har förbjudit utomäktenskapliga och föräktenskapliga samlag.[4] Hur kan någon då tro att samkönade samlag är något som är etiskt eller moraliskt enligt vår Skapare? (Må Hans Majestät vara upphöjd!)

Om föräktenskapliga samlag anses som omoraliska och en synd, då är det säkert så att (ägna sig åt) samkönade samlag är liknande om inte värre brott i Allah swts ögon. Så det är verkligen ingen kontrovers fråga under dem 14 och ett halvt århundradena av vår ummah, och ingen Alim (lärd inom Islam) eller någon person har någonsin rättfärdigad denna handling som moralisk och islamiskt tillåten.

Berättelsen om profeten Lūt ’aleihi salam är mycket tydlig i Koranen, det råder ingen tvekan om att medan Lūts folk var skyldig till flera brott, men att deras huvudsakliga brott (som är förknippat med dem flera gånger) är samkönade relationer. Så vi kan inte bara avfärda den här historien och säga att det inte är någon mening med att den blev uppenbarad eller att den är bildlig etc. Berättelsen är explicit och Koranen är mycket tydlig och det finns en enhällig konsensus i detta avseende.


2. Tanken, känslan och handling

Men vi också vara mycket tydliga, det som är förbjudet i vår religion är handlingen av intimitet utanför äktenskapet. Det som är inte förbjudet och det som Sharia inte förbjuder är hjärtats känslor.

Sharia uppmuntrar inte, och den förbjuder inte heller vad ditt hjärta längtar efter, dvs vad din sexuella övertygelse kan vara, vad din fantasi kan vara, vad du lustar efter, Sharia kommer inte att straffa dig på grund av hjärtats känslor.

Så om någon kommer till oss från den muslimska gemenskapen och säger det och det har hänt mig eller han säger:
- Shaykh, jag kan inte hjälpa det men jag attraheras av samma kön, jag är gay, jag är homosexuell!
Så jag säger till den här personen:
- Det är så här, om du upplever att dina böjelser är av samma kön på ett sexuellt sätt Allah kommer inte att straffa dig för hjärtats känslor, Allah kommer inte att straffa dig.

Frågan om arv kontra miljö (nature versus nurture)[1] är en sekundär fråga, men det är uppriktigt sagt irrelevant ur det juridiska perspektivet.[5]


3. Att inte agera på impulsen

Varför denna bror eller syster känner så här är en separat fråga: de får inte agera på impulsen eller driften precis som en pyroman som vill bränna saker kan inte gå och bränna saker, precis som en kleptoman som vill stjäla saker, kan inte stjäla saker, precis som jag som en normal heterosexuell man attraheras av en kvinna som inte är min fru, och jag tycker att hon är vacker och lustfull, jag får inte agera på det och jag måste kontrollera min blick, och jag måste kontrollera mina känslor och jag får inte agera på det. Allah kommer inte att straffa mig om jag tycker en kvinna och attraktiv.

Allah kommer att kalla mig till räkenskap om jag lät den här attraktionen påverka mina handlingar,[7] som att stirra utan att sänka blicken, som att flirta eller prata, som att röras vid eller (må Allah förbjuda) att begå (zīna) otukt, det är där synden uppstår. Men angående hjärtats känsla, Allah kommer inte att straffa mig för att jag tycker att någon är attraktiv, vare sig man eller kvinna.

Poängen är att det som måste tyglas är våra känslor i våra hjärtan.
Så om en muslim upplever att han eller hon har könsimpulser eller är attraherad till samma kön, säger vi till honom/ henne att du inte är mindre muslim bara för att du känner så här. Faktum är att om du kämpar mot dessa drifter, då kan du vara en bättre muslim än jag, för dina drifter är kanske svårare och du måste brottas mera inom dig själv. Så bara för att en person har önskningar till samma könet minskar inte deras imān eller deras tro, eller deras status inom Islam.

Om dem (däremot) agerar på det, uppmanar vi denna bror eller syster:
Se du har begått en synd, omvänd dig till Allah (Gud).
(Även) jag är en syndare, vi är alla syndare, omvänd dig till Allah (Gud), lämna denna väg och Allah (Gud) kommer att förlåta dig.
Och även om de envisas i denna synd, fortsätter vi att be duʿa (förböner) för dem så att Allah subhanahu må vägleda dem.


4. Hantera personer med denna problematik

Det är ingen idé att vara hård eller elak eller otäck eller grym (mot sådana personer), vi vill inte få dem att lämna tron. Jag är en syndare, den här brodern begår synder, och kanske är hans synder av en annan natur än mina, men i slutändan är vi alla syndare och så länge de vill omvända sig och de kommer till moskén (masjid) för andlig vägledning, då måste vi alltid acceptera att de kommer, precis som vi skulle acceptera en knarklangare, en alkoholist, som kommer till moskén och vill bli förlåten.


5. Var drar vi då gränsen?

Gränsen kommer att dras mot någon som vill sprida denna idé[6] och vill att andra människor ska följa honom. Då säger vi till honom/ henne:
- bror eller syster, detta tillåter vi inte i vår moské, om du vill predika eller kalla till detta. Starta gärna ett eget center, gör vad du vill.

Det här är länderna i Väst, ingen kommer att skada eller röra dig eftersom vi inte får göra det, du har ett ansvar för vad du gör, och vi godkänner inte att någon kommer och predikar för andra denna förståelse av Islam. Om de gör det i sina privata liv, är det mellan dem och Allah (Gud).[n2]

Om du får reda på det, ge dem ett personligt råd, men det finns ingen anledning att behandla dem hårt eller annorlunda, precis som med en alkoholiker eller droghandlare, du vara ska medkännande och barmhärtig.

Och wAllahi jag är en syndare, du är en syndare, varför skulle folk döma mig för mina synder? Det här är mellan mig och Allah.

Men var drar vi gränsen?
Att människor som rättfärdigar och vill att andra ska följa vad de gör och kallar andra till det, då säger vi att detta inte är något som vi kommer att tolerera i våra samfund, men landets lagar tillåter dig att göra vad du vill.

Vi bor här i länderna i väst, och vi kommer inte att tolerera att någon i våra samfund fysiskt skadar denna person, vi kommer att tala emot det, för det är inte vad vår Sharia kräver av oss, och när vi bor här, ska vi lyda landets lagar.

Men vi har också rätt att kritisera verbalt, precis som dem har rätt att göra vad dem lagligen gör, vi har rätt att kritisera moraliskt och vi ska inte kompromissa i denna unika fråga, eftersom vi tror inte att denna livsstil är hälsosam, vi tror inte att den är andligt upplyftande, vi tror inte att det är något som i och för sig kommer att leda en person närmare till Allah (Gud) swt.


6. Slut

Men till den som omvänder sig (gör bot) förlåter Allah (Gud) alla synder och vi ber Allah (må Hans Majestät upphöjas) att vägleda oss till den rätta vägen och att vägleda alla som är syndare till en korrekt förståelse av Islam och att handla därefter.

Vi ber Allah (må Hans Majestät upphöjas) att förlåta våra synder och att manifestera och förstora våra goda gärningar.

slut


Avsnitt B1 - Homosexualitet - Hamza Yusuf

I Islam finns det inget moraliskt stigma angående personer som agerar som en kvinnlig person, i fiqh (Islamisk rättsvetenskap): det är oönskat att han leder bönen, men vi säger inte att den personen är dålig eller ond.

När personen överskrider gränsen…

Angående impulsen eller begäret:

Det som krävs av personen är att undertrycka impulsen eller begäret.
Att jämföra med att ha en lust att stjäla, man måste säga nej.

Eller:
En attraktion till en vacker person/man eller kvinna är naturlig. (Men det är inte samma som att handla därefter.)

Modern västerländsk kultur har idén om “så länge jag inte skadar någon annan, (är det okej)”,
men ur muslimsk synvinkel är det en skada när det här dyker upp i det offentliga rummet.

Med andra ord, muslimer bryr sig inte om vad människor gör bakom stängda dörrar, - det är deras egen sak och ansvar.

Det är när någon gör dessa saker öppet (eller propagerar öppet för det) - då är detta något som blir fördömt.

Samma sak med alkohol, … det är där som Sharia säger nej!

Beträffande den islamiska lagen, vad som gäller för personen i denna värld är bara det som rör sig in i det offentliga rummet,
inte vad som finns i den privata sfären,
men det som angår den nästa världen tror vi att Allah (Gud - må Hans Majestät vara upphöjd!) tar människor till svars för den offentliga såväl som den privata sfären.

Profet Muhammad ﷺ sa:
I mitt samfund kommer det att finnas olika typer av homosexualitet:
- blickens homosexualitet,
- beröringens homosexualitet,
- och handlingens homosexualitet.

Beträffande tidernas ände… homosexualitet och lesbiskhet kommer att bli mycket utbredd enligt Profet Muhammed (Allahs välsignelser och frid över honom). De är ett tecknen på den sista tiden.
Och han sa också:
“Män kommer att gifta sig med män, kvinnor kommer att gifta sig med kvinnor.”


Section B2 - Summary

hsex-haram-10points-yaqeen
Avsnitt C - Ansvarsfriskrivning (Disclaimer)

Följande gäller för webbplatsen Living Islam - Islamic Tradition i allmänhet och för denna sida specifikt:

Vi sysslar inte med att hota personer eller grupper av människor och vi uttrycker inte förakt för dem eller för någon. Dessutom har vi inga program eller terapier för att “konvertera” människor från deras sexuella beteende.

Vad vi gör är att informera alla som vill höra det och känna till Islams budskap i detta eller något annat avseende som handlar om det mänskliga livet.[d1]

När vi har att göra med beteende eller moral följer vi det som uppenbarades via Koranen, Islams heliga skrift. När vi har förkunnat budskapet så tydligt som möjligt, är det upp till individen att förstå och acceptera den gudomliga vägen - må Allah (Gud) vägleda dem, och {det finns inget tvång i religionen / i livsstilen. } [d5]

Det är oacceptabelt att förtala någon utan att närmare höra för sig hos den som uttrycker en annan åsikt. (Vad är “Cancel Culture”?)[d3]
Hur var det menad? Vad är kontexten? Gäller det allmänt eller specifikt?

Det är också oacceptabelt att skillnader i synsätt, eller klagomål mot andra personer eller grupper av människor, hanteras våldsamt eller med ett hatiskt beteende, i Islam följer vi principen om { Ni har ert sätt att leva/ religion och jag mitt sätt. } [d2]

Vi kommer inte att tolerera att någon eskalerar sina klagomål till en punkt av psykisk misshandel eller fysiskt våld.[n1]

Att forska i vissa ämnen i religion och livsåskådning i ett av världens mest sekulariserade länder och komma till andra slutsatser än människor utan trostradition är inget nytt.[d4]

Detta är anledningen till att Allah (Gud) genom historien sände profeter (frid över dem alla): för att på nytt vägleda män och kvinnor till den rätta vägen, vägen som är utformad för lycka och andlig framgång i detta liv och i det nästa genom att vinna Allahs (Guds) välbehag (den Verklige - må Hans Majestät vare upphöjd!).

 1. Vi följer den Islamiska traditionens huvudprinciper, som är mainstream-Islam, varken marginella eller extremistiska, eller modernistiska eller liberala versioner. Se Tolerant Monotheism. Det finns även en hel moraliska värderingar som överensstämmer med andra skrifter från bokens folk.  ↩

 2. Koranen, Sura 109-6 { Till er var eran väg och för mig min. } Men för din väg är ansvaret ditt.
  Allah uppenbarade: { Till er eran religion/ levnadssätt och för mig min religion } [109:6] som ett förkastande av shirk (att dyrka andra istället för den Enda Gudomen), inte för att religioner skulle blandas eller för att etablera nära gemensamma drag eller attribut. Detta uppenbarades för profeten ﷺ i Mecka, han utvandrade (Hijra) och återvände senare för att erövra Mecka och förstöra dess idoler. ʿAbdu-l ʿAzīz a-ṭ Ṭarīfī  ↩

 3. Cancel Culture - Wikipedia
  “På senare tid har frasen blivit ett uttryck som används av konservativa i USA för att referera till vad som uppfattas vara oproportionerliga reaktioner på politiskt inkorrekt tal.”  ↩

 4. När det gäller vissa utvecklingar av nuvarande former av postmodernism och anti-tradition, ser vi det som vårt ansvar att se djupare i samhällenas postmoderna upplägget, för att skilja mellan vad som är normalt och vad som inte är det*, eller vad som är korrekt och vad som är falskt, och vad som behöver förbättras enligt Koranen och Profetens Sunnah ( sallAllahu ʿaleihi wa sallam ) och enligt Islams helgon och lärda.

  *What Is Normal And What Normality?
  ”Normalitet har ingenting med statistik att göra. Det hänvisar till en norm, en modell av perfektion, ett exempel att följa. Det visar vad vi borde vara.”  ↩

 5. Koranen, Sura 2-256 { Tvång skall inte förekomma i dīn. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. }

  2-256-no-compulsion
  Se även: The Meaning of dīn in Islam

Oriental-pattern
Oriental Pattern


grey-line

Related texts
link-in Om homosexualiteten - inte en “läggning” utan ett “beteende”
link-out How Should Muslims Deal with Homosexuality | Shaykh Yasir Qadhi, YT
link-in How Should Muslims Deal with Homosexuality - English transcript
link-out Homosexuality - Shaykh Hamza Yusuf
 1. Frågan om arv kontra miljö - nature versus nurture: Det handlar om ett beteende, inte en "läggning." Och även om det vore predisponerad, är man inte tvungen att handla därefter, se ovan.

 2. Eller precis som en som älskar små barn. Men här gäller inte - tack och lov - (den felaktiga) idén om att kärleken är fri (Rädda Barnen), här säger samhället stop, vi tillåter inte pedofili, i alla fall inte just nu (2022). Men det finns försök från vissa personer för inte så länge sedan, att legalisera även detta.

 3. 2min introduction: Why Colleges Are Becoming Cults | Dr. Lyell Asher, YT
  from: Why Colleges Are Becoming Cults [Full Series] | Dr. Lyell Asher, YT

 4. Könssjukdomar (exempel Malmö)

  konssjukdomar-malmo

 5. What causes sexual orientation? (plannedparenthood.org)

  It’s not completely known why someone might be lesbian, gay, straight, or bisexual. But research shows that sexual orientation is likely caused partly by biological factors that start before birth. (Editor's emphasis)

  People don’t decide who they’re attracted to, and therapy, treatment, or persuasion won’t change a person’s sexual orientation. You also can’t “turn” a person gay. …
  □ comment: But normalisation of gayness/ homosexuality in the public sphere - media, schools etc. - will certainly influence malleable youths in a certain direction: that it is just normal.

  … Many people say that they knew they were lesbian, gay, or bisexual even before puberty. …
  Not everyone who has sexual feelings or attractions to the same gender will act on them.
  What causes sexual orientation? - plannedparenthood.org

 6. Ibnul Qayyim said:
  "If sin is kept hidden, it only harms its doer. Yet if it is spread openly, it harms both the individual & everyone else. If people witness an evil & collaborate in ignoring it, they place themselves on the brink of Allah blinding them with His punishment."

  when-sin-open-qayyim

 7. Oavsett konsekvenserna:

  Så frågar en ung bög medan apkoppsviruset sprids snabbt i landet:
  ”Att lägga ansvaret (av sjukdomens spridning) på en hel samhällsgrupp, det blir liksom på gränsen till diskriminering. Ska inte vi få ligga nu för att det finns en smittsam sjukdom?”
  Så fick apkoppor fäste bland bögar och bisexuella män - Godmorgon världen | Sveriges Radio


trg4_upG2

* Living Islam – Islamic Tradition *