Bönetider Stockholm

Bönetider idag

Nedan är Diyanets tider som överenstämmer med Muslim World League, iaf för Fajr & Shurūq.

→ För hela månaden kolla nedan.

NB: För att underlätta för Muslimerna går det bra att även räkna 1t 30min före shurūq (soluppgång) för Fajr.

Att underlätta är Profetens Sunna ﷺ (Allah's välsignelser och frid vare med honom):

قال رسول الله صلى الله عليه و على أله و صحبه و سلم 
 يسروا و لا تعسروا و بشروا و لا تنفروا
رواه البخاري و مسلم

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Underlätta, försvåra inte. Ge glada budskap, skräm inte iväg.”
Bukhāri och Muslim

Helgdagar

OBS: Dagarna är på ungefär (månens uppgång).

Betydelsen för tidebön

Man frågade Profet Muhammad ﷺ vilken handling är den mest omtyckta hos Allah? " Han svarade: "Att upprätta tidebönerna vid deras tidigt angivna fasta tider."

الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا

Profeten  sade också: “Islam är byggt på fem ting, vittnesmålet att det inte finns någon gudom förutom Allah och att Muhammad  är Hans tjänare och budbärare, utförandet av bönen, betala zakāh, fasta under Ramadan och utförandet av pilgrimsfärden till Mecka.” (al-Bukhāri)

Det är den första saken av vilken en person kommer att stå till svars inför på Domedagen. Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) sade: “Jag hörde Allahs budbärare  säga:

Den första gärningen av vilka en person kommer att stå till svars inför på Domedagen är hans bön. Om den är bra, kommer det ha gått bra och han har lyckats. Men om den är dålig kommer han bli fördömd och ha förlorat. Om något fattas av hans obligatoriska böner, kommer Herren att säga: Titta och se om Min tjänare utförde några frivilliga böner och komplettera hans försummelser av de obligatoriska bönerna med dem. Därefter kommer alla hans gärningar att behandlas liknande.'” (an-Nasāi & at-Tirmīdhi)

1. Bönen ökar ens imān (trofasthet) och håller en borta från synd.

2. Bönen rensar bort ens synder.

3. Bönen ökar ens lugn (sakīnah).

4. Bönen tillåter en att närma sig Allah och söka Hans hjälp när någon är i nöd.

5. Bönen ökar ens rangordning hos Allah (
سبحانه و تعالى ) och leder till Paradiset.