logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English Lang. CONTACT hamburger menubar icon


Att leva Islam - den islamiska traditionen

Texter på svenska


OmarKNTweet #omarkn

bit.ly/_livsv

Profet Muhammad ﷺ sa följande:

"Studera Koranen (regelbundet), ty den ska göra förbön för sina läsare på domedagen."AlHambra

Att leva Islam - den islamiska traditionen

Här ska autentiska texter ur den islamiska traditionen och referenser av Islam som medelväg, dvs. varken extremisters åsikter, ej heller modernistiska tolkningar presenteras.

Islam kan förvisso inte reduceras till en utopi för det perfekta samhället i denna värld - dunya, som är blott ett stöd för den tillkommande världen - och Islam bör varken begränsas till den religiösa aspekten (tron - imān) ej heller till sin lagstiftning, men det handlar om att återuppliva den islamiska haqīqah, dvs. Islam in sin aspekt av gudomlig sanning och andlig kunskap. [Presentationen]


tags: Islam, modernistiska, dunya, tron - imān, haqīqah

Islamiska texter på svenska

(1.)
•   Allahs egenskaper, Abu Bakr al-Kalabadhi
•   Att förstå Gud, Allah, W. Chittick
•   Två sorters kunskap Muhyi al-Din Ibn ʿArabi
•   ad-dīn, Religionen (Islam), hadith efter tema

•   Hadīth på svenska om hjärtan, styrka, tillit
•   Hadith om dhikr
•   Nio utvalda hadither

•   Sufismen är islams hjärta – intervju med Hamza Agostini - del 1
•   Sufismen är islams hjärta – intervju med Hamza Agostini - del 2
(2.)
•   Imam Al-Suyuti om Mawlid
•   Om betydelsen av Bidʿa' (Innovation) i Islam, Omar K N
•   Rahmati - Min Barmhärtighet
•   Om Tasawwuf (Sufism)

•   Innebörden av begreppet 'nafs', Sh. Muhammad 'Afifi al-'Akiti
•   Lycksalighetens Alkemi Al-Ghazali
•   Sunnans försvar, en analys ...av Tasawwuf av Ibrahim M. H. aska-Shaghouri
•   Nasiha (goda råd) för moskéer från Sh. Muhammad Aslam

•   Kort om Wahabi Islam ed. OKN
(3a.)
•   Detta är inte Vägen till paradiset, Shaykh Abdallah bin Bayyah
  del01: Introduktion
  del02: Ett uttalande till den muslimska världen och dess ledare
  del03: Om att stärka den muslimska världens "immunförsvar"
  del04: Några missförstånd om aspekter av den islamiska lagen
  del05: Jihad är inte synonymt med att utkämpa krig.
  del06: Att förbjuda det onda - konsekvenser
  del07: Begreppet "det islamiska kalifatet"
  del08: Fredlig samexistens med religiösa minoriteter
  del09: De muslimska samhällena måste inskärpa fred som mål och prioritering
  del10: En varning till ungdomarna i den muslimska världen
(3b.)
•   Öppet brev till Al-Baghdādī (Daesh/ ISIS), Sh. M. Al-Yacoubi
→   Del 01 - Om det som är förbjudet/Haram
→   Del 02 - Inledningen
→   Del 03 – Rättslära och språk
→   Del 04 - Falska löften, kvasiargument och överförenklingar
→   Del 05 - Det barmhärtigare alternativet
→   Del 06 - Den verkliga betydelsen av Jihad - A
→   Del 07 - Den verkliga betydelsen av Jihad - B
→   Del 08 - Den verkliga betydelsen av Jihad - C
→   Del 09 - Takfir - Att deklarera att andra inte är muslimer
→   Del 10 - Gärningar bundna till avsikten
→   Del 11 - Skriftens folk, Jizyah, Yaziderna
→   Del 12 - Slaveri, Tvång
→   Del 13 - Kvinnor, Barn, Hudud, Tortyr, Stympning
→   Del 14 - Förstörelse av gravar & uppror mot ledaren
→   Del 15 - Kalifat & nationell tillhörighet
→   Del 16 - Emigration & slutsats
→   Del 17 - Ett uttalande från Ali bin Abi Talib (karram-Allahu wajhahu)
(3c.)
•   Om den rätta vägen i vår tid, S al-Habīb `Umar
•   Håll fast vid Koranen & Sunnah, OKN
•   Om att underlätta samarbetet bland Muslimerna, Saʿid Foudah
•   Om Ursprunget för Islams Extremism, Omar K N

•   Vårt nuvarande tillstånd, identitet, terror och Jihads lag, Omar K N
•   Shaykh Muhammad Afifi al-Akitis slutord i sin fatwa, Omar K N
•   Karikatyrerna av Profet Muhammad ﷺ , Omar K N
•   Religionskritik eller kränkning av religiösa symboler? , Omar K N

•   Btr "manifestet mot islamisk totalitarismen", Omar K N
•   Det Heligas försvar (1/2), Omar K N
•   Det Heligas försvar (2/2), Omar K N
•   Guds ord är eviga, Omar K N

•   Hur stereotyper bevaras och fördjupas (påvetalet 2006), Omar K N
•   Högerns hatbudskap kan locka lättskrämda A H K
•   Om de gemensamma eviga principerna, Omar K N
•   Vem är kafir? (vantrogen, gudlös), Omar K N

•   Islam började som något främmande, Omar K N
•   Islam och/ eller moderniteten [slides], Omar K N
•   - expired link (before 2023-02-25) (fiqh.nu) Rättfärdigar koranen terrorism? Salahuddin Barakat
(4.)
•   Islam i Europa, Hamza Agostini
•   Islam i landet Sverige, okn
•   Islamofober: 'De troende dödar’, ny 2017 okn
•   Om upplysningsbegreppet i den postmoderna retoriken, Omar K N
•   Om de mänskliga rättigheterna, Omar K N

•   Fastan (i månaden Ramadhan) i Skandinaviska länder, Omar K N
•   Om fastan i Norden, Omar K N
•   Kommentar till räntefrågan, Muhammad Knut Bernström
•   Den Mörka Tidsåldern, René Guénon

•   Det Heliga och det profana, René Guénon
•   René Guénon om Traditionen och traditionell undervisning
•   Individualismens roll för filosofin R Guénon
•   René Guénons betydelse idag för muslimer och andra Omar K N

•   Några av traditionens definitioner och teser, (citat) Kurt Almqvist
•   Västerlandets särutveckling sedan Medeltiden av Kurt Almqvist
•   Islams lära om livet efter detta, okänd förf.
•   Muslimska kvinnors roll, Jamila fr. Yemen

•   Wadud's Väg GFH
•   Vad är normal och vad normalitet? Hasan G Eaton
•   Begreppen 'fader - son' i Bibeln Omar KN
•   Tänkvärt om miljön och människans framtid, Omar KN

•   Vem är Gud, Allah? Omar KN
•   Religionens glömda dimension NN
(5.)
•   Imam Shafii om kunskap
•   Ar-Rātib ash-Shahīr , Imam ʿAlawi al-Haddād
•   Citat om Adab
•   Korta Islamiska Berättelser: Nasrudin och de vise männen

•   Moskéer i Stockholm
•   Svenska böcker om Islam
•   missförstånd om islam
•   Uppror mot de styrande? Sh. M. Hisham Kabbani

•   Nasiha ur Ash-Shifa av Qadi 'Iyad
(6.)
•   Om Individer Som Halkar Snett Ilyas Siegers
•   Sanningen om 9/11 och SCAD Hesham Bahari
•   Kristendomen - enligt den paulinska nyordningen Asra Rasheed
•   Är arabers hat mot judar befogat? Jan Samuelsson

•   Ljus i mörkret Tage Lindbom (kort)
•   Möte med Koranen Tage Lindbom (kort)
•   Stoppa Sionism! Omar KN
•   Om homosexualiteten; Intervju med Jan Myrdal ed. Omar KN

•   Äktenskap inom islam Malaka Farah
•   Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt? [DL pdf:en] Malaka Farah
(7.)
•   Att uppfostra ett muslimskt barn i väst Shaykh Mirza Yawar Baig
(8.)
Om den islamiska Traditionen, Sh. Ahmad Vālsan (rh)
•   Om Traditionen och den oföränderliga religionen
•   Den oföränderliga religionen
•   Jesus Messias, Marias son
•   Verklig islamisk jämlighet
•   Satan, enligt den islamiska läran

•   Råd till en tonåring, kortfattat inblick på Islam genom en hadith
•   Apropå de sataniska verserna
•   Anledning att alltid hysa god förhoppning för en muslim
•   Den islamiska tvagningens symbolism
•   Om fastan i Norden
(9a.)
Islamiska texter på norska
•   Kur mot ekstremisme, Mohammad Usman Rana
(9b.)
Texter på andra sajter

- Hur Man Studerar Futūhāt : Ibn 'Arabis Egna Råd James Winston Morris
Det är inte förborgat för dem som har ägnat lite tid åt Ibn 'Arabis verk, om så bara åt sådana relativt "enkla" och rättframma texter som de summariska helgonbiografier som översatts i Sufis of Andalusia, att alla hans skrifter är av­sedda att tjänstgöra som ett slags andlig spegel som återkastar och avslöjar varje läsares inre avsikter, antaganden och åsiktspreferenser med grundläggande – och ibland pinsam – klarhet…

Diverse
•   förbättra relationerna till den muslimska världen, Utrikesutskott

•   Annars hänvisar vi till den omfattande engelska delen
     Islamic Tradition (english)

grey-line

Ansvarig utgivare OmarKN,
som inte är ansvarig för externa siders innehåll.

go up


* living Islam – Islamic Tradition *